Reference

S ohledem na povinnost mlčenlivosti detektivů nezveřejňuji na těchto stránkách údaje o klientech naší detektivní kanceláře. Spokojenost klientů se službami naší detektivní kanceláře však můžeme deklarovat tím, že klienti, kterým jsme naše služby poskytli v minulosti, se do naší detektivní kanceláře vracejí v souvislosti s nově řešenými záležitostmi, v nichž potřebují součinnost či radu detektiva, tělesné stráže, či jiné služby s touto činností spojené.

 

 

POMOC  PŘI  PŘESTUPCÍCH  A  AUTONEHODÁCH

-     konzultace a odborné poradentství,

-     zastupování v přestupkovém řízení s hlavním zaměřením    na dopravní nehody,

-     vymáhání odškodného pro poškozené,

-     zastupování při vyřízení škody s pojišťovnou.